۱۳۹۷ مرداد ۱۷, چهارشنبه

گیس‌طلا


برگردانی از Golden Hair از Slowdive
از پنجره‌ات بیرون یاز گیس‌طلا
شنیدم‌ات که می‌خوانی در هوای نیمه‌شب
کتاب‌ام بسته، دیگر نمی‌خوانم
نگاه‌ام به آتش است که رقص دارد بر کفِ اتاق
کتا‌ب‌ را رها کرده‌ام، ترک کردم اتاق‌ام را
آوازت را شنیدم از دلِ تاریکی 
می‌خوانی و می‌خوانی، به حالِ شاد
از پنجره به بیرون یاز، گیس‌طلا...

 ---

شعر از جویس، کاوری از سید برت

۲ نظر: